“Graaf van Buren“ is sinds de heropbouw van Kortgene de plaatselijke herberg geweest.
In ongeveer 1640 verkreeg het pand de naam ”Graaf van Buren” en een kroonvergunning van de Graaf, welke nog steeds van kracht is.
De titel Graaf of Gravin van Buren behoort toe aan onze Koninklijke familie, die deze titel en naam vaak voeren.
De smalstad Kortgene heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het lag aanvankelijk op de noordelijke oever van de Zuidvliet en was een smalstad. Compleet met huizen, straten en een kasteel waar Jacoba van Beieren, Gravin van Buren, vaak verbleef.
Op zaterdagmorgen 5 november 1530 voltrok zich het grote drama dat de ondergang van Kortgene betekende. Tussen 8 en 9 uur in de ochtend van die rampzalige dag begon het uit het noordwesten te stormen.In het holst van de nacht overstroomde de noodkade en vele inwoners verdronken. Het lot van de stad Kortgene was bezegeld.
Tegen het midden van de zeventiende eeuw is men het dorp en omgeving gaan herdijken.

Alleen de kerktoren herinnerde nog aan de smalstad van voor 1530.
Het is thans het enige monument op het eiland uit de middeleeuwen.